Vang Avløserlag

 

 

Kåring av Årets Avløysar i Noreg

Norske Landbrukstenester kårar kvart år Noregs beste avløysar. Kriteriane og saksgangen i utvelgingsprosessen finn de her.

Kriterier

  • Arbeidd i minst 60% stilling som avløysar i minimum 5 år.
  • Vera ein god ambassadør for yrket, både internt og eksternt.
  • Arbeida sjølvstendig, ta ansvar og ha ei positiv haldning til yrket og landbruket generelt.

Fylkesvis

  • Alle avløysarlag/landbrukstenester som er medlem i Norske Landbrukstenester kan fremje kandidatar frå sine tilsette avløysarar.
  • Nominering, med grunngjeving, må skje til NLT innan 1. august.
  • Valnemnda i fylket skal kåra Årets Avløysar i fylket innan 1. oktober. Samtidig skal valnemnda informere Norske Landbrukstenester om kåringa og bakgrunn for denne.

Norske Landbrukstenester

  • Inviterer fylkesvinnar av Årets Avløysarar m/ledsager som gjest til haustsamling. Heidring vert gjort i samband med middag på samling.