Vang Avløserlag

Det lempes på dispensasjonsreglene for sykdomsavløsning

Det lempes på dispensasjonsreglene for sykdoms avløsning

For kravet om en halv G i inntekt før man kan få dispensajon til sykdomsavløsnings tilskudd, lempes nå noe på. Dette fordi blant annet de som har gjort store investeringer lett kan falle utenfor. Det må påvises at jordbruksforetaket vil kunne gå med overskudd i løpet av noen år, på tross av tap de siste årene, og det må påvises at den som søker dispensasjon har direkte tilknytning til jordbruksforetaket. Se videre detaljer i vedlagte brev fra Landbruks og Matdepartementet.

Naringsinntektsvilkaaret i forskrift om tilskudd til avlosni (L)(516762) (003)