Vang Avløserlag

Elektronisk søknads- og saksbehandlingssystem ved sykdom tilgjengelig fra 15. august

Raskere behandling av søknader:

Nytt system for søkere av tilskudd til sykdomsavløsning fra august 2018

Den 15.august åpnes det nye elektroniske systemet for dem som søker tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel. Søkerne har fram til nå benyttet papirsøknader, men fra nå kan søkerne logge seg inn i Altinn, og sende søknaden her.  Det nye systemet er forbedret slik at saksbehandlingen blir redusert med flere uker. Det betyr at søkeren får pengene inn på konto raskere enn før.

Systemet regner ut automatisk

I tillegg til at behandlingen blir effektivisert, sikrer systemet riktig beregning av tilskuddet og likebehandling av søkerne uavhengig hvor i landet søkeren bor. Tilskuddet blir automatisk beregnet, basert på opplysningene i saken. Søkeren kan også hente opp veiledning og forklaringer inne i systemet dersom det trengs. Når kommunen har behandlet søknaden sendes svaret og vedtaket til deg på Altinn.

Slik gjør du:
  • Gå til siden www.altinn.no på internett
  • Logg deg inn med MINID, BANKID eller lignende
  • Velg landbruksforetaket sitt som «Aktør»
  • Søk opp og velg ordningen «Tilskudd til avløsning av jordbrukere ved sykdom, fødsel m.v»
  • Legg inn informasjon om sykemeldingsperiode, utgifter til avløser osv.
  • Last opp nødvendige vedlegg
Dersom du ønsker at avløserlaget skal ordne søknaden for deg

Du kan gi avløserlaget eller andre rett til å fylle ut søknadsskjemaet for deg. Det ordnes også inne på www.altinn.no. Ta kontakt så kan vi ordne det sammen, eller du kan få oppskriften her : Logg inn på altinn, velg gårdens organisasjon nr som bruker, trykk på profil, deretter andre med rettigheter til virksomheten, trykk på legg til ny person eller virksomhet, velg ekstern virksomhet, fyll inn avløserlaget sitt org nr : 971307145 og Navn, trykk neste, søk opp avløsning ved sykdom, klikk på rettigheter fylle ut og signere, og gi rettigheter. Jeg skal få en melding når dette er gjort, men i tilfelle det ikke virker gi meg beskjed.

Papirskjemaet vil fortsatt eksistere en stund til

I en overgangsperiode vil de gamle papirskjemaene eksistere en stund framover. Etter hvert blir søknadsordningen fullelektronisk for landbruksforetak.

Systemet er utviklet av Landbruksdirektoratet i samarbeid med Ciber.