HMS

HMS

Her har vi de relevante skjemaer for vår HMS, også avviksrapport. Det er ingen skam i å bruke avviksrapport det er for å forbedre oss. Vi vil også nevne som et godt oppslagsverk nettstedet regelhjelp.no, og arbeidstilsynet har også gode sider med informasjon rundt arbiedsmiljøloven kap.10.

Verneombud

Vårt verneombud er på plass han heter Awad Mustafa Babiker og han har gjennomført de nødvendige kurs,

så det er bare å ta kontakt med han på mob: 93983806 ved behov.

 

HMS Håndbok

HMS Produktblad

Opplæringsattest

Oppdragsgiver-erklæring

kartlegging-av-avlosers-arb-miljo-og-sikk

berdskapsplan

Avviksskjema