HMS

HMS

Her har vi de relevante skjemaer for vår HMS, også avviksrapport. Det er ingen skam i å bruke avviksrapport det er for å forbedre oss. Vi vil også nevne som et godt oppslagsverk nettstedet regelhjelp.no, og arbeidstilsynet har også gode sider med informasjon rundt arbeidsmiljøloven kap.10.

Verneombud

Vårt verneombud  heter Birgit Evenrud, og har de nødvendige kurs,

så det er bare å ta kontakt med henne på tlf: 970 86 993 ved behov.

HMS Håndbok

HMS Produktblad

Opplæringsattest

Oppdragsgiver-erklæring

kartlegging-av-avlosers-arb-miljo-og-sikk

berdskapsplan

Avviksskjema