Vang Avløserlag

Jordbruksavtale 2015-2016

Norges Bondelag og staten ble fredag enige om jordbruksavtale for 2015-2016 med ei ramme på 400 millioner.
Et nytt revidert tilbud fra staten torsdag kveld la grunnlaget for videre forhandlinger. Norsk Bonde- og Småbrukarlag brøt forhandlingene da de mener at retningen på avtalen ikke er god nok.

Tilskuddet til ferie/fritid økes med 1 %, det vil si at maks tilskudd økes med kr. 700,-. Satsene til tilskudd til avløsning ved sykdom og til landbruksvikarordningen blir uendret. Dessverre vil dette medføre dyrere ordninger for bonden, da tilskuddene ikke følger kostnadsutviklingen.

Revidert tilbud fra staten finner dere her; Revidert tilbud 14.05.2015
Sluttprotokoll finner du her; Sluttprotokoll 2015