Vang Avløserlag

Vang Avløysarlag SA tilbyr sine tjenester i hele Valdres

Vi har:
Vakttelefon som innebærer at det alltid er noen som vil hjelpe deg
med: Få tak i avløser, ved akutt skade/sykdom, om du vil reise bort,
eller bare trenger noen dager fri. Andre spørsmål du måtte ha om
arbeidsavtaler, avløsertilskudd ferie/fritid/sykdom, HMS for avløser
med mer.
Vi har god kompetanse innen dine rettigheter og hjelper deg gjerne
med utfylling av alle slags skjemaer for tilskudd ved sykdom,
sykepenger, inntektsskjemaer ol.
Har du vanskeligheter med å få brukt opp ferie/fritidstilskuddet
ditt? Det har blitt åpnet for nye måter å bruke tilskuddet på, vi vet
hvordan.
Vi kjører lønn, har alle nødvendige forsikringer
og arbeidsgiveransvar.
Klare linjer for HMS, så det er enkelt både for deg
og avløseren og leve opp til dagens krav.
Har du behov for våre tjenester og ønsker å bli kunde her hos oss
ta kontakt på telefon 45 40 27 97 / 61 36 88 05 eller via mail:
ellen@vangavloysarlag.no
Har du allerede en god avløser så har vi alltid plass til flere dyktige
avløsere.
Vi ønsker dere hjertelig velkommen!